במטבח של פרדי

שמן על בד

50x60 ס״מ

עפרית הכף בכוס זכוכית

שמן על בד

20x30 ס״מ

Plumbago in a glass

Oil on canvas

25x20 cm

בוגנוויליה בכוס זכוכית

שמן על בד

20x30 ס״מ

אוסף פרטי

Bougainvillea in a glass

Oil on paper

25x20 cm

Private collection

לנטנה בכוס זכוכית

שמן על בד

20x30 ס״מ

אוסף פרטי

Lantana in a glass

Oil on canvas

25x20 cm

Private collection

כריזנטמה לבנה בכוס זכוכית

שמן על בד

20x3ס״מ

אוסף פרטי

Chrysanthemum

Oil on canvas

20x30 cm

Private collection

An Old Pot, etude

Oil on canvas

20x30 cm

קומקום ישן, תרגיל

שמן על בד

20x3ס״מ

© 2023 by The Painter. Proudly created with Wix.com